روح الله سلطانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد در رشته کتابداری و اطلاع­رسانی

حوزه فعالیت تخصصی: شماره استاندارد بین­المللی کتاب و موسیقی

شاغل در موسسه خانه کتاب، بخش شابک از 1378 تا کنون

مدیر بخش شابک از 1390 تا کنون

برگزاری کارگاه آموزشی شابک در نمایشگاه استانی اصفهان، ساری، قزوین، قم و ...

برگزاری کارگاه آموزشی شابک در نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران در سنوات گذشته

شرکت در نشست بررسی وضعیت ناشران مؤلف در نشر ایران در نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران در سال 1395

برگزاری نشست بررسی دلایل افزایش ناشران مؤلف در سال 1393 در موسسه خانه کتاب

همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین استانداردهای ملی در حوزه کتاب، کتابداری و نشر 

تألیف، تدوین و ترجمه مقالات مرتبط با شماره­های استاندارد و کتاب در نشریات چاپی