واحد اهل قلم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، از سال 1381 تاكنون با چشم‌انداز تبدیل شدن به اصلی‌ترین پایگاه تولید، پردازش و ارائه اطلاعات و همچنین توسعه نقد و تحقیق در حوزه كتاب و فرهنگ فعالیت می‌کند و مسئولیت ثبت اطلاعات و ارائه خدمات اهل قلم را به عنوان مجری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرفته است.
این واحد شامل دو بخش خدمات اهل قلم و سرای اهل قلم است.

3333346

تعداد بازدید کل

928968

تعداد بازدید ماهانه

928485

تعداد بازدید روزانه

30165

تعداد اعضاجستجوی اعضاء