واحد اهل قلم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، از سال 1381 تاكنون با چشم‌انداز تبدیل شدن به اصلی‌ترین پایگاه تولید، پردازش و ارائه اطلاعات و همچنین توسعه نقد و تحقیق در حوزه كتاب و فرهنگ فعالیت می‌کند و مسئولیت ثبت اطلاعات و ارائه خدمات اهل قلم را به عنوان مجری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده دارد. این واحد شامل دو بخش خدمات اهل قلم و سرای اهل قلم است.


خدمات اهل قلم

خانه كتاب و ادبیات ایران براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب، خدمات زیر را به اهل قلم ارائه می‌کند

- صدور گواهی آثاراهل قلم
- اختصاص بن خرید کتاب (در زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب طبق آیین‌نامه)
- صدور معرفی‌نامه به صندوق اعتباری هنر جهت عضویت
- صدور معرفی‌نامه به صندوق اعتباری هنر جهت بیمه تامین اجتماعی
- صدور معرفی‌نامه به صندوق اعتباری هنر جهت تمدید بیمه تأمین اجتماعی
- صدور معرفی‌نامه به صندوق اعتباری هنر جهت تمدید عضویت
- صدور معرفی‌نامه به صندوق اعتباری هنر جهت استفاده از تسهیلات: وام، مستمری، تکریم (فقط حضوری).
درخواست‌ ها به‌صورت الکترونیک و ازطریق صفحه شخصی متقاضیان قابل ارسال، پیگیری و دریافت است.

سرای اهل قلم

سرای اهل قلم مکانی برای برگزاری عصر کتاب و نشست‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی است که خانه کتاب و ادبیات ایران با ‌مشارکت مراکز و مؤسسات دیگر و با دعوت از صاحب‌نظران و عموم علاقه‌مندان در زمینه‌های موضوعی خاص مثل صنعت نشر برگزار می‌کند. روال معمول شامل مراحل تکمیل و ارسال درخواست برگزاری نشست از طرف پیشنهاددهنده؛ تشکیل کمیته برگزاری و تدوین برنامه نشست‌ها جهت تایید؛ و در نهایت تصمیم‌گیری درباره شیوه برگزاری نشست و امور جانبی آن، با هماهنگی مدیریت خانه کتاب و مدیریت سرای اهل قلم است.

ثبت نام در اهل قلم